Планы работы общественного совета


Маңғыстау облысының

қоғамдық кеңес отырысының

хаттамасымен бекітілген

01/01 «19» наурыз 2019 ж.

Маңғыстау облысының Қоғамдық кеңесінің 2019 жылға арналған

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Қоғамдық кеңестің отырысында қаралуға ұсынылатын мәселелер

Бақылау формасы

Дайындауға жауапты орган

Баяндамашы

Маңғыстау облысының Қоғамдық кеңесінде қаралатын мәселелер

Тұрақты

I.

Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын талқылау және ұсыныс беру

(Участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод граждан, рекомендации общественного совета (ОС)

Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмыс тобы арқылы сараптама жасау негізінде

Қоғамдық кеңес хатшысы Ж. Алиева

Мемлекеттік орган басшылары

Ұйымдастыру мәселелері

I-тоқсан, наурыз

II.

Маңғыстау облысының Қоғамдық кеңесінің 2019 жылға арналған жұмыс жоспарын жасақтау, бекіту (Разработка, утверждение плана работ Общественного совета Мангистауской области на 2019 год)

Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмыс тобы арқылы сараптама жасау негізінде

Қоғамдық кеңестің комиссиялары мен ҮЕҰ

Қоғамдық кеңес

Қоғамдық кеңес отырыстарында қаралатын мәселелер

II тоқсан, сәуір айы

1.

1. «Маңғыстау облысының 2016-2020 жылдарға арналған өңірлік даму бағдарламасын орындаудағы облыстық экономикалық кеңестің есебі» және «жаңа жұмыс орындарын ашудағы облыс әкімі орынбасарының қызметінен есебі» (Отчет экономического совета области по реализации программы развития Мангистауской области на 2016-2020 годы и Отчет заместителя акима области по вопросам создания новых рабочих мест)

2. 2019 жылға арналған бюджеттің орындалысы (Об исполнении бюджета на 2019 год)

Мемлекеттік басқару органдарымен жұмыс, заңдылықтар мен құқық мәселелері жөніндегі комиссиясы,

экономика және бюджет комиссиясы (Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмысшы тобы арқылы сараптама жасау негізінде)

Экономика және бюджетті жоспарлау басқармасы

Облыс әкімінің Бірінші орынбасары

А. Қыраубаев

Мамыр айы

2.

1. 2017 жылы наурыз айында Қоғамдық кеңесте берілген ұсыныстар бойынша облыстық туризм басқармасы басшысының аймақта туризмді дамыту бағдарламасын іске асырудағы хабарламасы (информация руководителя управления туризма области О ходе реализации программы развития туризма с учетом рекомендации общественного совета в марте 2017 года )

2. Білім беру мекемелерінде тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың және ҰБТ жайы (О состоянии организации воспитательной работы и ЕНТ в учреждениях образования)

экономика және бюджет комиссиясы (Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмысшы тобы арқылы сараптама жасау негізінде)

Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комиссиясы

Облыстық туризм басқармасы

Облыстық білім басқармасы

Г. Сүйеуова

А. Сейдалиев

Маусым айы

3.

1. Өңірде кәсіпкерлікті дамыту, жаңа кәсіпорындарын ашу, жұмыссыздықтың алдын алу және азайту бағытында жасалған облыс әкімі орынбасарының есебі және «Атамекен» аймақтық кәсіпкерлер палатасының хабарламасы (Отчет заместителя акима области по развитию предпринимательства, открытие новых предприятий с целю сокращении безработицы в регионе.

Информация региональной палаты предпринимателей «Атамекен»)

2. ХҚКО, КҚКО, ККО және басқа да қызмет көрсету орталықтарының бір терезе қағидаты бойынша жұмысы туралы (О работе ЦОН, ЦОП, ЦОМ и других центров обслуживания по принципу одного окна)

экономика және бюджет комиссиясы (Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмысшы тобы арқылы сараптама жасау негізінде)

Облыстық кәсіпкерлік басқармасы,

«Атамекен» кәсіпкерлер палатасы

В. Мұстапаева

Н. Карасаев

ІІІ- тоқсан, Шілде айы

4.

1. Полиция жұмысы туралы, облыста қоғамдық тәртіпті сақтауды ұйымдастыру (О работе полиции, организация охраны общественного порядка в области)

2. Отбасы институтын қалыптастырудағы жұмыстардың жайы туралы (О состоянии работы по формированию института семьи)

Мемлекеттік басқару органдарымен жұмыс, заңдылықтар мен құқық мәселелері жөніндегі комиссиясы, әлеуметтік мәселелер жөніндегі комиссиясы (Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмысшы тобы арқылы сараптама жасау негізінде)

Ішкі істер

департаменті

Жастар саясаты басқармасы

Қ. Таймерденов

Б. Тұяқов

Тамыз айы

5.

1.«Маңғыстау облысының 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асуы туралы» Маңғыстау облысы Қоғамдық кеңесінің 2018 жылғы 31 қазандағы шешімінің орындалысы туралы ақпарлама

(Информация о выполнений решения Общественного совета Мангистауской области № 41/18 от 31 октября 2018 года «О ходе реализаций Государственной программы развития здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016-2019г.г.по области)

2. “Қазақстан Республикасының Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017-2021 ж.ж арналған мемлекеттік бағдарламасы”- негізінде, Маңғыстау облысы бойынша агроөнеркәсіптік кешенінің дамытудың негзгі бағыттары туралы облыс әкімінің орынбасарының есебі (Отчет заместителя акима области об основных направлениях развития огропромышленного комплекса Мангистауской области на основе государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 г.г. )

Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комиссиясы, экономика және бюджет комиссиясы (Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмысшы тобы арқылы сараптама жасау негізінде)

Облыстық денсаулық сақтау басқармасы

Облыстық ауылшаруашылығы басқармасы

С. Бапиев

С. Қалдығұл

Қыркүйек айы

6.

1. Маңғыстау және Мұнайлы аудандарында халық өмір сүруге қолайлы қоршаған ортаны қалыптастырудағы жұмыстарының жайы туралы аудан әкімдерінің есебі (Отчет акимов о состоянии работы по формированию благоприятной окружающей среды для проживания населения в Мангистауский и Мунайлинских районах.)

2. Маңғыстау облысы Қоғамдық кеңесінің «Тұрғындардың өмірі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортаны қалыптастырудағы Жаңаөзен қаласы әкімінің есебі» туралы 2018 жылғы 13 шілдедегі №36/18 шешімінің орындалысы туралы ақпарлама (Информация о выполнении решения протокола заседании от 13 июля 2018 года №36/18 Общественного совета области)

экономика және бюджет комиссиясы (Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмысшы тобы арқылы сараптама жасау негізінде)

Аудан әкімдіктері

Т. Көшмағанбетов,

Р. Елтизаров,

Ә. Дауылбаев

IV-тоқсан, Қазан айы

7.

Қоғамдық кеңестің бақылауындағы ұсыныстарының орындалысына мониторинг жасау, қорытындылау. (Об итогах мониторинга по контролю исполнения ранее принятых решений общественного совета области)

мониторинг

Қоғамдық кеңес хатшысы Ж. Алиева

Қоғамдық кеңес комиссия төрағалары

Қоғамдық кеңестің комиссияларында қаралатын мәселелер

Қоғамдық кеңестің экономика және бюджет комиссиясы

II-тоқсан

1.

Мемлекеттік органдардың қоршаған ортаны қорғау және жақсарту бағытындағы жұмыстарының жайы (О работе государственных органов по охране и улучшению окружающей среды)

Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмысшы тобы арқылы сараптама жасау негізінде

Мемлекеттік басқару органдарымен жұмыс, заңдылықтар мен құқық мәселелері жөніндегі комиссиясы

экономика және бюджет комиссиясы

Маңғыстау облыс әкімінің орынбасары

Р. Сәкеев

III-тоқсан

2.

2.Маңғыстау облысы бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің тиімді пайдалану жайы (Об эффективной использовании сельскохозяйственных земель по Мангистауской области)

экономика және бюджет комиссиясы

Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмысшы тобы арқылы сараптама жасау негізінде

Жерді пайдалану және қорғауды бақылау басқармасы

Б. Орынбасаров

Қоғамдық кеңестің әлеуметтік мәселелер жөніндегі комиссиясы

II-тоқсан, маусым айы

1.

Жастар және дін істер мәселесі (Проблемные вопросы молодежи и религии)

әлеуметтік мәселелер жөніндегі комиссиясы Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмысшы тобы арқылы сараптама жасау негізінде

Жастар саясаты басқармасы

Дін істер басқармасы

Б. Тұяқов

Е. Есбергенов

III-тоқсан, тамыз айы

2.

Азаматтардың кейбір топтарына (мүгедектерге) әлеуметтік қолдау көрсету жөнінде

(Об оказании социальной потдержки отдельным категориям граждан (инвалидам)).

әлеуметтік мәселелер жөніндегі комиссиясы Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмысшы тобы арқылы сараптама жасау негізінде

Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Қ. Берішбаев

Қоғамдық кеңестің Мемлекеттік басқару органдарымен жұмыс, заңдылықтар мен құқық мәселелері жөніндегі комиссиясы

II-тоқсан, сәуір айы

2.

1. Мемлекеттік органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасы туралы (Качество государственных услуг оказываемых государственными органами и их оценка населением. Предложения по их улучшению.)

Мемлекеттік басқару органдарымен жұмыс, заңдылықтар мен құқық мәселелері жөніндегі комиссиясы

Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмысшы тобы арқылы сараптама жасау негізінде

Маңғыстау облыс әкімінің аппарат басшысы

Н. Тәжібаев

III-тоқсан, шілде айы

3.

1. Облыста жүктер мен жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру туралы (Об организации транспортировки грузов и пассажиров в области)

Мемлекеттік басқару органдарымен жұмыс, заңдылықтар мен құқық мәселелері жөніндегі комиссиясы

Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмысшы тобы арқылы сараптама жасау негізінде

Облыс әкімінің орынбасары

Н. Қилыбай

IV-тоқсан, қазан айы

4.

1. Облыстық салық органдарының табыстарды жалпыға ортақ декларациялау қарсаңында жұмысы туралы (О работе налоговых органов области в преддверии всеобщего декларирования доходов)

Мемлекеттік басқару органдарымен жұмыс, заңдылықтар мен құқық мәселелері жөніндегі комиссиясы

Қоғамдық кеңес жанынан құрылған жұмысшы тобы арқылы сараптама жасау негізінде

Маңғыстау облысы бойынша кірістер департаменті

Д. Жаналинов